Ürünlerimiz

Süt üretimi ve satışı

Gebe düve üretimi ve satışı

Besi hayvanı üretimi ve satışı

Gübre üretimi ve satışı